Úvod

FotkyFoto 15959529 XS

Vítejte na stránkách, které jsou věnovány především energomentální terapii (EMT), ale i dalším alternativním technikám!

Každodenně slýcháme, že žijeme ve složité a náročné době, kdy jsme permanentně vystavováni vnějším vlivům, které mají velmi negativní dopad na naše fyzické zdraví. To se teprve následně může dříve či později projevit jako to, čemu se obecně říká nemoc, různé fobie, akutní či chronické potíže, alergie apod. Příčinu daného problému jsme si mohli v sobě vytvořit sami nebo také přinést z vlastní minulosti. Mohla nám být také předána z linie našich předků. Tak či tak, nyní je vložena jako energetický blok v našem vědomí, podvědomí či nevědomí a jediným způsobem, jak se zbavit obtíží na fyzické úrovni, je odstranit ji.

FotkyFoto 51208313 XSDopátrat se těchto příčin může být pro dnešní klasickou medicínu velmi složité nebo dokonce nemožné a chceme-li dosáhnout odstranění nežádoucího stavu, je třeba podniknout více než jen užívat předepsaný lék zmírňující pouze aktuální symptomy.

Systém EMT, který jsem sestavil a dále jej rozvíjím a který je dále představen na těchto stránkách, takové problémy pomáhá odstraňovat. Zásadní a vlastně nejdůležitější přitom je, že se tak stane na základě odstranění skutečných příčin těchto problémů.

Je nutné na tomto místě zdůraznit, že EMT nenahrazuje lékařskou péči a v mnoha případech je třeba ji chápat jako doplňkovou metodu ke klasické léčbě. EMT nenahrazuje ošetření u lékaře a nejsou na jejím základě stanovovány diagnózy ani předepisovány či doporučovány klasické léky.

Na těchto stránkách neprezentuji žádné univerzální pravdy či nepravdy. Pouze zprostředkuji svůj pohled, jak to či ono vidím já. Budu rád, když mi zde na fóru sdělíte Vaše názory a zkušenosti, jak to či ono vidíte vy. V případě důvěrných informací můžete použít můj e-mail, který je uveden v sekci Kontakt.