Energomentální terapie

FotkyFoto 30255476 XS

Energomentální terapie (EMT) je souhrn různých metod a technik, které využívám pro zjištění a případné odstranění příčiny avizovaného problému. Každá terapie je jiná, nikdy neproběhne léčení dvakrát stejně. Vždy je třeba se přizpůsobit aktuálnímu stavu a potřebám klienta. Systém EMT, jak jsem si jej sestavil, není žádným nadřazeným pojmem, ale využívá možností jednotlivých technik i jejich vzájemnou kombinaci v závislosti na konkrétní situaci.

FotkyFoto 23271095 XSU EMT, stejně jako u dalších tzv. alternativních terapií, existuje jeden významný rozdíl oproti klasické, především pak farmakologické léčbě. Pokud dostanete od doktora lék, uděláte pro svou léčbu akorát to, že si předepsaný medikament vezmete a možná jej zapijete vodou. U EMT je však zcela zásadní vlastní, aktivní přičinění klienta o zlepšení. Pokud na sobě sám nepracuje či nezmění své nezdravé životní postoje, nebo dokonce vědomě či nevědomě poskytnutou terapii blokuje, nemůže dojít k žádnému citelnému, natož k trvalému zlepšení stavu.

Významným předpokladem je tedy otevřenost a aktivní součinnost klienta a jeho práce sama na sobě. V mnoha případech je pak možno omezit nebo zcela vypustit nepříjemná vyšetření nebo dlouhá čekání na některého lékaře-specialistu, nebo významně zkrátit dobu rehabilitace či rekonvalescence apod. Je však zcela zásadní, aby klient absolvoval tuto terapii s tím, že skutečně CHCE na sobě pracovat a dosáhnout zlepšení či uzdravení. Celý průběh velmi ztěžuje a zpomaluje, pokud klient přijde na terapii špatně naladěn, odmítá komunikovat o svém problému, anebo když očekává, že terapeut tzv. vše udělá za něho. Nejde totiž o pasívní konzumaci léků, ale o realizaci vlastního aktivního záměru klienta.

 

EMT umožňuje

* najít a definovat příčiny fyzických a psychických problémů zjištěním konkrétních stresorů, fóbií atd.

* odstraňovat chronické i akutní zdravotní problémy, bolesti, blokády, úzkostné stavy, deprese, alergie apod. pomocí energetických odbloků

* čistit a harmonizovat energetický systém těla (čakry, meridiány, auru)